Cu/Copper 銅ベース


トゥルーマテリアルズでは、

  • 高純度、低パーティクル
  • 高密度
  • 高い均一性
  • 大口径 (幅広い形状とサイズ)

に対応したターゲット製品を取り扱っております。

詳細につきましては、お問い合わせください。


<見積依頼はこちらから>    見積依頼フォーム(ターゲット製品)


Cu/Copper 銅ベースのターゲット/合金

ProductsComposition (%)Balance
Cu-AlAl: 1, 5, 8, 20, 45, 95Cu
Cu-Ce-Al-ZrCe: 85.8; Al: 2.4; Zr: 0.5Cu
Cu-Al-MgAl: 38; Mg: 17Cu
Cu-CoCo: 0.35, 1, 40Cu
Cu-CrCr: 45, 66Cu
Cu-FeFe: 30Cu
Cu-GaGa: 20, 50Cu
Cu-HoHo: 40, 55, 60Cu
Cu-InIn: 17,  30, 50, 65Cu
Cu-In-GaIn: 65; Ga: 25Cu
Cu-MgMg: 50, 53Cu
Cu-MnMn: 3Cu
Cu-LaLa: 10Cu
Cu-NiNi: 40, 45, 50, 65Cu
Cu-Ni-InNi: 31, 35; In: 10, 6Cu
Cu-Ni-MnNi: 10, 40, 44, Mn: 12, 1, 1Cu
Cu-Ni-Nb-FeNi: 30; Nb: 3, Fe: 1Cu
Cu-Ni-SnNi: 7; Sn: 4Cu
Cu-SnSn: 30, 50, 80Cu
Cu-TiTi: 3, 45Cu
Cu-YY: 60Cu
Cu-ZnZn: 30, 35, 70Cu
Cu-Zn-SnZn: 20; Sn: 40, 50Cu
Cu-ZrZr: 7, 10, 60, 90Cu
Cu-Zr-Al-AgZr: 48; Al: 8; Ag: 8Cu
Cu-Zr-NbZr: 65; Nb: 11Cu
Pr-Al-Ni-CuAl: 2, Ni: 5; Cu: 15Cu